ΒΙΩΣΙΜΑ ΚΤΙΡΙΑ

Η διαβίωση στα αστικά κέντρα χαρακτηρίζεται από το γεγονός ότι οι πολίτες περνούν το μεγαλύτερο μέρος της καθημερινότητας τους μέσα σε κτίρια. Τα “ Βιώσιμα Κτίρια(BMS)” είναι ένα σύστημα διαχείρισης και παρακολούθησης απόδοσης του κτιριακού εξοπλισμού όπως, κλιματισμός, θέρμανση, εξαερισμός, φωτισμός, συσκευές ασφαλείας, αισθητήρες IoT, μετρητές ενέργειας και αερίου, κ.ά., με σκοπό την ενεργειακή αποδοτικότητα και βιωσιμότητα ιδιωτικών, δημοτικών και σχολικών κτιρίων.

Οφέλη

Παροχή ιδανικών συνθηκών άνεσης και ασφάλειας στους πολίτες κατά τη χρήση του κτιρίου.

Εξοικονόμηση ενέργειας και μείωση εκπομπών άνθρακα για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής.

Έγκαιρη ανίχνευση τεχνικών προβλημάτων σε κάποιο σύστημα (φωτισμού, θερμοκρασίας, κ.ά.) και διάγνωση πιθανών αιτιών.

Ενδεικτικές Λειτουργίες

  • Συλλογή και ανάλυση μεγάλου όγκου δεδομένων από αισθητήρες, θερμοστάτες, κ.ά., για αποτελεσματική πρόβλεψη λειτουργίας των κτιρίων.
  • Οπτικοποίηση των δεδομένων μέσω μιας φιλικής διεπαφής χρήστη για άμεση λήψη αποφάσεων.
  • Αυτοματοποίηση ρυθμίσεων που ελέγχουν τις συνθήκες στο κτίριο.
  • Εργαλείο ειδοποίησης του προσωπικού διαχείρισης του κτιρίου για ζητήματα που μπορούν να διορθωθούν αυτόματα.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.