ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΣ

Η βιώσιμη επανασχεδίαση του δημόσιου φωτισμού αποτελεί διεθνώς μία στρατηγική των Δήμων, δεδομένου ότι το κόστος είναι πολύ μεγάλο και η δημόσια φωτορύπανση έχει περιβαλλοντικές συνέπειες. Το υποσύστημα “Ηλεκτροφωτισμός” επικεντρώνεται στην καταγραφή, απεικόνιση και διαχείριση των στοιχείων του δημόσιου οδοφωτισμού, με σκοπό την συλλογή και επεξεργασία δεδομένων για την άμεση λήψη αποφάσεων.

Οφέλη

Ενίσχυση της βιωσιμότητας του Δήμου μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και οικονομικών πόρων.

Βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και παροχή μεγαλύτερης ασφάλειας στους πολίτες.

Άμεση αξιολόγηση του δημόσιου φωτισμού μέσω της οπτικοποίησης δεδομένων και δεικτών απόδοσης.

Ενδεικτικές Λειτουργίες

  • Γεωγραφική παρουσίαση και κατηγοριοποίηση των εγκατεστημένων στοιχείων του δικτύου ηλεκτρικής ενέργειας πάνω σε χαρτογραφικό υπόβαθρο.
  • Καταγραφή του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού όπως pillars, κτιριακοί πίνακες ελέγχου, ιστοί φωτισμού, λάμπες, κ.ά.
  • Τροφοδότηση συστήματος με δεδομένα από τρίτα συστήματα ΙοΤ που διαχειρίζονται πόρους σχετικούς με τον οδοφωτισμό, με σκοπό την αποθήκευση και ανάλυση των δεδομένων που καταγράφονται για ενεργειακές καταναλώσεις, βλάβες, κ.ά.
  • Στατιστική ανάλυση και επεξεργασία των δεδομένων που λαμβάνονται από τρίτα συστήματα με σκοπό την παραγωγή δεικτών μέτρησης απόδοσης για τη λήψη αποφάσεων.
  • Ενημέρωση της αποθήκης και έλεγχος αποθέματος υλικών οδοφωτισμού.
  • Επέκταση της λειτουργικότητας σε εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.