Πλατφόρμα e-polis Δήμου ΠΕΙΡΑΙΑ

Περιγραφή

Η ενοποιημένη ψηφιακή πλατφόρμα e-polis στα πλαίσια του έργου «Ευφυής ηλεκτρονική πλατφόρμα Δήμου Πειραιά για την έξυπνη και φιλική διακυβέρνηση, την καθοδήγηση της έξυπνης πόλης, τη διαβούλευση και λογοδοσία των τοπικών αναπτυξιακών και κοινωνικών πολιτικών» που αναπτύχθηκε και παραδόθηκε στον Δήμο Πειραιά περιλαμβάνει μια σειρά από υποσυστήματα με στόχο τη συλλογή, παρακολούθηση, ανάλυση, επεξεργασία και οπτικοποίηση των δεδομένων σε χάρτη της περιοχής παράγοντας γραφήματα & διαδραστικούς πίνακες, που συλλέγονται εξάγοντας συγκεντρωτικά στατιστικά στοιχεία και γραφήματα για τα δεδομένα και τις πληροφορίες που διαχειρίζονται, παράγουν και επεξεργάζονται.

Η πλατφόρμα διαθέτει τις παρακάτω υπηρεσίες Διαχείρισης:

Αστικού Πρασίνου

Ακίνητης Περιουσίας Του Δήμου

Πόρων Οδοφωτισμού και Κτιριακού Φωτισμού

Αιτημάτων πολιτών

Αδειοδότησης επιχειρήσεων Παραχωρούμενων κοινόχρηστων χώρων και τελών Δήμου

Αποχαρακτηρισμού περιοχών και δρόμων

Ψηφιακών συμβουλευτικών υπηρεσιών

Στρατηγικής Επιχειρησιακής Πληροφόρησης

Ενδεικτικά ακολουθούν οι δυνατότητες της ενοποιημένης πλατφόρμας του Δήμου Πειραιά:

  • Οπτικοποίηση των πόρων της πόλης πάνω σε γεωχωρικά δεδομένα (GIS).
  • Διαχείριση των περιοχών αστικού Πρασίνου, των δέντρων καθώς και των στοιχείων βλάστησης του.
  • Καταγραφή και ανάλυση της ακίνητης περιουσίας του.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση της κατανάλωσης ρεύματος των πόρων οδοφωτισμού και των δημόσιων κτιρίων με τη χρήση κατάλληλων αισθητήρων στους πίνακες τους και ενημέρωση για τυχόν βλάβες.
  • Χρησιμοποίηση δεδομένων που λαμβάνει από τις τρίτες εφαρμογές που διαχειρίζονται τους πόρους του οδοφωτισμού και του κτιριακού φωτισμού (π.χ. καταναλώσεις, βλάβες, κ.α.), συνδυαστικά με δεδομένα άλλων εφαρμογών, για τη λήψη αποφάσεων.
  • Παρακολούθηση των αιτημάτων πολιτών που αφορούν ζητήματα, όπως ο ηλεκτροφωτισμός, οι δρόμοι οι δημοτικές εγκαταστάσεις, το πράσινο, οι κάδοι απορριμμάτων και τα εγκαταλελειμμένα οχήματα.
  • Παρακολούθηση και διαχείριση αδειών χρήσης γης που έχουν υποβληθεί στην αρμόδια υπηρεσία του Δήμου καθώς και διαδικασία ηλεκτρονικής αδειοδότησης επιχειρήσεων για καταστήματα υγειονομικού και μη υγειονομικού ενδιαφέροντος.
  • Οργάνωση και επεξεργασία των δεδομένων μετρήσεων των αισθητήρων, τα οποία εν συνεχεία προβάλλονται σε πίνακα ελέγχου (dashboard), καθώς και σε χάρτη της περιοχής με τη βοήθεια ιστορικών μετρήσεων, στατιστικών γραφημάτων.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.