ΑΚΙΝΗΤΗ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑ

Η αξιοποίηση της Δημοτικής περιουσίας αποτελεί σημαντική πηγή εσόδων για το Δήμο. Η “Ακίνητη Περιουσία”, μέσω εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, έχει ως στόχο την οργάνωση, την παρακολούθηση και τη βελτίωση της διαχείρισης των ιδιόκτητων και μισθωμένων ακινήτων που ανήκουν στον Δήμο και των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας στους κοινόχρηστους χώρους, στις υποδομές και στα πάσης φύσεως δίκτυα.

Οφέλη

Προσδιορισμός και διαμόρφωση της κατάλληλης στρατηγικής για την εκμετάλλευση και αξιοποίηση των δημοτικών ακινήτων.

Έξυπνο εργαλείο καταγραφής δεδομένων και εξαγωγής αναλυτικών αναφορών για τη λήψη αποφάσεων.

Έλεγχος της αποτελεσματικής διαχείρισης των ακινήτων και των ενεργειών του αρμόδιου τμήματος του Δήμου.

Ενδεικτικές Λειτουργίες

  • Εισαγωγή και αποθήκευση όλων των δεδομένων (περιγραφικών και γεωμετρικών) των δημοτικών ακινήτων και της διαχείρισης των χρηστών, σε βάση δεδομένων η οποία είναι χωρικά ενεργοποιημένη.
  • Εύκολη πρόσβαση και οπτικοποίηση των καταγραφών με δυνατότητα επεξεργασίας των γεωγραφικών συντεταγμένων. Κάθε σημείο καταγραφής εμφανίζεται σε περιβάλλον χάρτη (GIS) και κάθε ακίνητο συνοδεύεται από φωτογραφίες, βίντεο, σχέδια, τοπογραφικά.
  • Παρακολούθηση μισθώσεων/ εκμισθώσεων, μέσω μιας φιλικής προς το χρήστη διεπαφής.
  • Δημιουργία ενός μηχανογραφημένου και τακτοποιημένου Δημοτικού Κτηματολογίου με ψηφιακές καταγραφές και κατηγορίες.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.