ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΕΙΣ

H δημιουργία νέων επιχειρήσεων συμβάλει στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και της ανταγωνιστικότητας ενός Δήμου, καθώς και στην προσέλκυση επενδύσεων. Το υποσύστημα “Αδειοδοτήσεις”, αναπτύχθηκε με σκοπό την ψηφιοποίηση, απλοποίηση και προτυποποίηση της διαδικασίας αδειοδότησης των επιχειρήσεων υγειονομικού και μη υγειονομικού ενδιαφέροντος σε επίπεδο Δήμου.

Οφέλη

Μείωση της γραφειοκρατίας και αύξηση της αποτελεσματικότητας, για υποθέσεις αδειοδότησης μιας επιχείρησης που διεκπεραιώνονται σε επίπεδο Δήμου.

Βελτίωση της λειτουργίας του Δήμου μέσω της αυτοματοποιημένης δρομολόγησης αρμοδιοτήτων στους υπαλλήλους του τμήματος αδειοδοτήσεων με βάση την ειδικότητα και τα καθήκοντα τους.

Προσβασιμότητα υπηρεσιών σε όλους τους δημότες μέσω της πλήρους ψηφιοποίησης της διαδικασίας αδειοδότησης μιας επιχείρησης.

Ενδεικτικές Λειτουργίες

  • Εργαλείο ανάδειξης και αποτύπωσης αδειών χρήσης γης σε επίπεδο Δήμων (οπτική απεικόνιση με GIS σύστημα), ώστε μια επιχείρηση να μπορεί να βλέπει ηλεκτρονικά που επιτρέπεται να εγκατασταθεί καθώς και τι δραστηριότητες επιτρέπει ο κάθε Δήμος.
  • Εργαλείο ψηφιακών αιτημάτων επιχειρήσεων όπου θα συγκεντρώνονται, θα παρακολουθούνται και θα ολοκληρώνονται όλα τα αιτήματα που υποβάλλονται στο σύστημα.
  • Διαχείριση ροής εργασιών και πλήρους κύκλου ζωής του αιτήματος μιας υπόθεσης αδειοδότησης επιχείρησης.
  • Διαχείριση, δημοσίευση και προβολή περιεχομένου που σχετίζεται με την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και ανταγωνιστικότητας των επιχειρήσεων.
  • Διαχείριση χρηστών (internet & intranet), με διαφορετική διαβάθμιση δικαιωμάτων καθώς επίσης και δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ των χρηστών, τόσο ανοικτά, όσο και κλειστά ανάλογα με τα δικαιώματα των χρηστών.
  • Παραγωγή παραμετροποιήσιμων αναφορών για λήψη αποφάσεων.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.