Λίγα λόγια για την ΑΠΟΨΗ

Η πλατφόρμα e-polis αποτελεί μέρος του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ Α.Ε. που εδρεύει στον Πειραιά. Η ΑΠΟΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ δραστηριοποιείται στο χώρο των νέων Τεχνολογιών Πληροφορικής. Συνεργάζεται με Δημόσιους Φορείς, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις σε θέματα ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών που διαθέτουν, με στόχο την αυτοματοποίηση της καθημερινής παραγωγικής τους διαδικασίας και τη βελτιστοποίηση της λήψης αποφάσεων.

Γνωριμία με την ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους Μηχανικούς και Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αναλυτές Δεδομένων, Σχεδιαστές Διεπαφών Χρήστη, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων για Δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις.

Ειδίκευση στην ανάπτυξη Λογισμικού για περισσότερο από 20 χρόνια.

Εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων για περισσότερο από 10 χρόνια.

Η προσέγγισή μας

  • Ανάλυση απαιτήσεων και καταγραφή προδιαγραφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου.
  • Υλοποίηση και παράδοση μιας εύχρηστης, διαλειτουργικής και δυναμικής πλατφόρμας που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Δήμου.
  • Εκπαίδευση των διαχειριστών της πλατφόρμας για τη σωστή χρήση των υποσυστημάτων.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης, συνεχούς συντήρησης και ενημέρωσης της πλατφόρμας.