Λίγα λόγια για την ΑΠΟΨΗ

Η πλατφόρμα e-polis έχει αναπτυχθεί από στελέχη του Τμήματος Πληροφορικής του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ. Το Τμήμα Πληροφορικής του Ομίλου Επιχειρήσεων ΑΠΟΨΗ υποστηρίζει Δημόσιους Φορείς, Οργανισμούς και Επιχειρήσεις σε θέματα ψηφιοποίησης των παρεχόμενων υπηρεσιών με στόχο τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, τη βελτίωση της καθημερινής παραγωγικής τους διαδικασίας και τη βελτιστοποίηση στη λήψη αποφάσεων.

Γνωριμία με την ομάδα

Η ομάδα μας αποτελείται από εξειδικευμένους Μηχανικούς και Προγραμματιστές Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, Αναλυτές Δεδομένων, Σχεδιαστές Διεπαφών Χρήστη, με πολυετή εμπειρία στο χώρο της ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων για Δημόσιους φορείς και επιχειρήσεις.

Ειδίκευση στην ανάπτυξη Λογισμικού για περισσότερο από 20 χρόνια.

Εμπειρογνωμοσύνη στον τομέα των Έξυπνων Πόλεων για περισσότερο από 10 χρόνια.

Η προσέγγισή μας

  • Ανάλυση απαιτήσεων και καταγραφή προδιαγραφών σε συνεργασία με τους αρμόδιους φορείς του Δήμου.
  • Υλοποίηση και παράδοση μιας εύχρηστης, διαλειτουργικής και δυναμικής πλατφόρμας που προσαρμόζεται στις ανάγκες κάθε Δήμου.
  • Εκπαίδευση των διαχειριστών της πλατφόρμας για τη σωστή χρήση των υποσυστημάτων.
  • Παροχή τεχνικής υποστήριξης, συνεχούς συντήρησης και ενημέρωσης της πλατφόρμας.