ΨΗΦΙΑΚΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ

Η Ψηφιακή Διακυβέρνηση αφορά τον μετασχηματισμό των υφιστάμενων διαδικασιών και αυτοματοποίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών του κράτους και της δημόσιας διοίκησης, μέσω Τεχνολογιών Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Το υποσύστημα “Ψηφιακής Διακυβέρνησης” που αναπτύξαμε διαθέτει έξυπνες εφαρμογές οι οποίες συμβάλλουν στην αποδοτικότερη διοίκηση του Δήμου και στην αύξηση της συμμετοχικότητας των πολιτών του, με απώτερο σκοπό την ικανοποίηση των αναγκών του κοινωνικού συνόλου.

Οφέλη

Εξοικονόμηση χρόνου για τους δημοτικούς υπαλλήλους και καλύτερη εξυπηρέτηση πολιτών/επιχειρήσεων.

Εύκολη διαχείριση και παρακολούθηση των δημοτικών εισπράξεων, οφειλών, αιτημάτων, κ.ά.

Αυτοματοποίηση ενημερώσεων και άμεση πρόσβαση για ζητήματα που αφορούν τον Δήμο.

Ενδεικτικές Λειτουργίες

  • Διαχείριση των Αποφάσεων των Συλλογικών Οργάνων (Δημοτικού Συμβουλίου, Διοικητικών Συμβουλίων, Οικονομικής Επιτροπής, κ.ά.)
  • Ενημέρωση και παρακολούθηση βλαβών, συμβάντων, παραπόνων σε χώρους του Δήμου.
  • Ενημέρωση των πολιτών και των επιχειρήσεων για τις επικείμενες εργασίες συντήρησης ή λοιπές εργασίες ΔΕΚΟ στους δρόμους του Δήμου.
  • Διεξαγωγή ανοιχτών διαβουλεύσεων και δημοσκοπήσεων για θέματα που αφορούν τον Δήμο.
  • Απεικόνιση στο χάρτη σημαντικών σημείων ενδιαφέροντος (φαρμακεία, ΚΕΠ, κ.α.).
  • Διαχείριση και παρακολούθηση δημοτικών τελών και προστίμων, εισπράξεων, οφειλών ανά επιχείρηση και εξαγωγή αναφορών π.χ. προβλεπόμενων εσόδων ανά έτος, σύνολο προστίμων ανά έτος, κ.ά.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.