ΑΣΤΙΚΟ ΠΡΑΣΙΝΟ

Η ύπαρξη χώρων πρασίνου στους Δήμους επιτελεί κομβικό ρόλο στην εύρυθμη λειτουργία της πόλης,στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και στην βιώσιμη ανάπτυξη των αστικών κέντρων. Η ψηφιακή καταγραφή της ποσότητας και ποιότητας των χώρων αστικού πρασίνου, καθώς και η σωστή διαχείριση τους συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας του ατμοσφαιρικού αέρα, στη ρύθμιση του μικροκλίματος, στη μεταβολή της θερμοκρασίας (αύξηση τους ψυχρούς μήνες, μείωση τους θερμούς) και στην αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, στη μείωση της ηχορύπανσης και στη χρήση τους ως χώρους αναψυχής και άθλησης για τους δημότες.

Οφέλη

Προσδιορισμός ελεύθερων χώρων που μπορούν να μετατραπούν σε νέους χώρους πρασίνου.

Λήψη ορθών αποφάσεων κατά την άσκηση της δασοκομίας με απώτερο στόχο την προσαρμογή των Δήμων στην κλιματική αλλαγή.

Βελτίωση της ποιότητας ζωής των δημοτών και της βιωσιμότητας των χώρων πρασίνου.

Ενδεικτικές Λειτουργίες

  • Καταγραφή στοιχείων από τους υπαλλήλους του Δήμου για κάθε χώρο πρασίνου με δυνατότητα επιλογής αναλυτικής περιγραφής κάθε στοιχείου βλάστησης αλλά και υποδομής.
  • Διαχείριση διαδικασιών, όπως σχεδιασμός εργασιών συντήρησης, προσθήκης ή αντικατάστασης δέντρων και υπολογισμός αντίστοιχου κόστους.
  • Εξαγωγή περιβαλλοντικών δεδομένων (εκπομπή οξυγόνου, δέσμευση CO2) και υπολογισμός της επίπτωσης του αστικού πρασίνου στη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης.
  • Υπολογισμός ποσοστού συμμετοχής του πρασίνου στη συνολική έκταση του κάθε Δήμου και συσχέτιση του πρασίνου με πληθυσμιακά στοιχεία (αναλογία πρασίνου ανά κάτοικο).
  • Επέκταση της λειτουργικότητας σε εφαρμογή για κινητές συσκευές.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.