Διασύνδεση e-polis με τρίτα συστήματα

Η πλατφόρμα e-polis έχει την ικανότητα διασύνδεσης  και διαλειτουργικότητας με τρίτα πληροφοριακά συστήματα. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα επιτρέπει την εύκολη επικοινωνία και τη διασύνδεση με τρίτες εφαρμογές, συσκευές, αισθητήρες και μετρητές ενέργειας, με σκοπό την κάλυψη ενδεχόμενων μελλοντικών αναγκών του Δήμου.

Οφέλη

Διασυνδεδεμένες υποδομές του Δήμου με εύκολη πρόσβαση από τα στελέχη του Δήμου.

Διευκόλυνση υλοποίησης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης και υιοθέτησής της από το δημόσιο τομέα.

Ικανοποίηση των αναγκών επικοινωνίας του Δήμου με τον πολίτη, τους οργανισμούς και τις επιχειρήσεις.

Ενδεικτικές Λειτουργίες

  • Διασύνδεση λογισμικού, αισθητήρων, λειτουργιών και εξοπλισμού «έξυπνης πόλης».
  • Διάθεση και αξιοποίηση της πληροφορίας και του ψηφιακού περιεχομένου από τρίτα συστήματα.
  • Οπτικοποίηση των δεδομένων που λαμβάνονται.
  • Σύνδεση της πλατφόρμας με τις ήδη υπάρχουσες και τις μελλοντικές υπηρεσίες του Δήμου.

Αποκτήστε τώρα πρόσβαση στην πλατφόρμα

Με αφορμή τις πρόσφατες περιβαλλοντικές και υγειονομικές κρίσεις, δημιουργήθηκαν νέες ανάγκες για τους πολίτες και τους Δήμους. Απαιτείται πλέον, συντονισμένη δράση σε επίπεδο Δήμου για τη διαχείριση των κρίσεων και τη διασύνδεση με τους πολίτες.

Είσαι πολίτης;

Άμεση επικοινωνία με το Δήμο που διαμένεις, εύκολη υποβολή αιτήματος και παρακολούθηση της πορείας επίλυσης του. Η εφαρμογή σου δίνει τη δυνατότητα πληροφόρησης και συμμετοχής, μέσω δημοσκοπήσεων και διαβουλεύσεων, σε αποφάσεις που σε αφορούν.

Είσαι αρμόδιος του Δήμου;

Διαχειριστείτε ψηφιακά όλες τις καθημερινές διαδικασίες. Η πλατφόρμα προσφέρει εύκολη και γρήγορη άντληση πληροφοριών και στατιστικών στοιχείων για την εμπεριστατωμένη λήψη αποφάσεων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πολιτών.